Регионални центар за баштину Баната – Concordia

srpski  |  english

Регионална конференција Истраживање, очување и презентација баштине Баната: садашње стање и дугорочна стратегија

Вршац 17-19 новембар 2011, хотел Србиja

На конференцији је учествовало скоро 70 колега из 25 различитих институција из Србије, Румуније и Мађарске. Научници који се баве археологијом, етнологијом, историјом, историјом уметности, представили су 51 рад, како о садашњим истраживањима, тако и о могућим пројектима за будући период. Сви радови биће публиковани у зборнику. Конференцију је отворио председник општине Вршац Ч. Живковић.