Регионални центар за баштину Баната – Concordia

srpski  |  english

Локалитет Кремењак у Потпорњу

 2014 – до данас

 Локалитет Потпорањ: сарадња Регионалног центра за баштину Баната - мр Иване Пантовић, вишег кустоса Градског музеја Вршац, руководиоца пројекта „Систематска археолошка истраживаља локалитета Потпорањ – Кремењак“ са Универзитетским колеџом у Лондону (University College London), у оквиру пројекта Еурофарм (EUROFarm), под руководством др Марк Вандер Линдена (Marc Vander Linden).