Регионални центар за баштину Баната – Concordia

srpski  |  english

Март—јули 2012, хотел „Србија“, Вршац

Кроз три одржане радионице у организацији тима за реализацију пројекта из фондова ЕУ ИПА и општине Вршац -  „Регионални центар за баштину Баната – Конкордија“, покренута је иницијатива за успостављање сарадње и формирање стратегије развоја културног туризма у прекограничној зони српског и румунског Баната.

 У радионицама под називом „Вршац – викенд дестинација“ учествовали су представници локалних институција културе, туристичких организација и агенција, као и приватни предузетници који се баве сектором пружања услуга у туризму.

 Учесницима је представљена презентација о културном туризму, његовој улози у садашњем друштву, искуствима других европских земаља, као и примери добре праксе.

Кроз разговор су дефинисани основни проблеми, начини и могућности за њихово превазилажење, и истакнути су главни потенцијали Банатског региона. Такође су дате и почетне идеје за унапређење у раду, пропагирању, информисању и презентацији културне баштине банатског региона.

 С обзиром да Регионални центар за баштину Баната има за задатак, да се у оквиру своје делатности бави и презентацијом и промовисањем културног наслеђа банатског региона, пројектни тим реализовао је снимање телевизијске рекламе, као и публиковање брошуре, које на начин прилагођен широкој публици, представљају најважније споменике културе на територији Градског музеја Вршац.