Регионални центар за баштину Баната – Concordia

srpski  |  english

27-28 јуни 2012. Године 

Истраживачка радионица о попису и утврђивању стања очуваности непокретних споменика културе, одржана је 27. и 28. јуна. Румунски и српски чланови пројектног тима, као и колеге из Музеја Баната и Градског музеја Вршац, посетили су неколико локација на територији Градског музеја Вршац.

 

Међу непокретним споменицима културе посећени су „Апотека на степеницама“, департман ГМВ из 18. века, који се налази под заштитом,  цркве, манастире, средњовековно утврђење, као и приватне виле, које се налазе под заштитом државе.

Истраживачка радионица је била веома корисна, пошто је већина румунских колега по први пут имала прилику да види најзначајније споменике културе на територији Музеја.

Учесници су закључили да је ситуација са пописом и очуваношћу споменика, мање – више иста у оба региона (српском и румунском Банату). Наглашено је да је неопходно сачинити свеобухватну листу непокретних споменика културе како у српском, тако и у румунском делу Баната. Заједнички тимови би били веома корисни, а такође би требало да буду мултидисциплинарног карактера. Таква листа, тачан опис стања очуваности, би требало да резултира стратегијом очувања и даљег истраживања, као и презентацијом тих споменика. Такође, те листе би послужиле у формирању карте непокретних споменика културе на територији српског и румунског Баната.

Радионица је показала да би такве активности требало да се организују чешће, пошто је то најбољи начин упознавања са баштином Баната.